India: Delhi HC yn cynnal ymchwiliad UNJ yn erbyn athrawon ar gyfer protest | Newyddion India

NEW DELHI: Y Uchel Lys Delhi Ataliodd dydd Mercher yr ymchwiliad a agorwyd gan Brifysgol Jawaharlal Nehru (JNU) yn erbyn aelodau ei gyfadran 45 a honnir iddynt gymryd rhan mewn gwrthdystiad fis Gorffennaf diwethaf.
Gofynnodd y Barnwr Suresh Kait i weinyddiaeth UNJ ymateb i apêl athrawon gan herio honiadau’r brifysgol yn erbyn aelodau cyfadran 48 a honnir iddynt gymryd rhan yn y streic / protest.
Rhestrodd y llys yr achos ar Hydref 10 ar gyfer gwrandawiad newydd.
Dywedodd yr athrawon, a gynrychiolir gan y cwnsler arweiniol Kapil Sibal, eu bod yn anfon ymatebion unigol i’r hysbysiadau cyfiawnhad gan nodi nad oedd unrhyw gamymddwyn na thorri’r rheolau, fel yr honnwyd gan y brifysgol.
Mae'r ddeiseb, a ffeiliwyd gan aelodau cyfadran 45, yn nodi bod y cyhuddiadau yn eu herbyn yn seiliedig ar dri sail dros eu cynnwys yn yr "ymchwiliad ffydd ddrwg" fel y'i gelwir.
Un o'r rhesymau oedd bod rheolau ymddygiad CCS yn gwahardd gweision cyhoeddus rhag troi at streiciau, gorfodaeth neu orfodaeth gorfforol mewn perthynas â gwasanaeth.
Cyfeiriodd y ddeiseb, a ffeiliwyd trwy'r atwrneiod Abhik Chimni, Maanav Kumar a Nupur, hefyd at benderfyniad yn yr Uchel Lys yn ei drefn 9 Awst 2017, sy'n gosod cyfyngiadau penodol ar leoliadau streic / protest a drefnir gan myfyrwyr.
Mae [deisebwyr] ac athrawon y cyffredinol nad ydynt yn cael eu llywodraethu gan reolau ymddygiad CCS.
Mae Cymdeithas Athrawon JNU (JNUTA) wedi cynnig cynnal rali ar 31 Gorffennaf 2018 yn ei chyfarfod corff cyffredinol a gynhaliwyd ar Orffennaf 24 2018.
Ar Orffennaf 30, ysgrifennodd JNUTA at is-ganghellor y brifysgol yn dweud ei bod wedi ceisio codi sawl pryder a phenderfyniad go iawn a wnaed gan yr UNJ, gan gynnwys torri cyfraith UNJ dro ar ôl tro, statudau ac ordinhadau, ymreolaeth, presenoldeb athrawon biometreg, adolygiad ar-lein, polisi IPR, Benthyciad HEFA arfaethedig.
Fodd bynnag, er gwaethaf ei holl ymdrechion, nid yw'r awdurdodau wedi ymateb, deialog na chyfleu unrhyw wybodaeth. Trefnodd yr athrawon y digwyddiad ar Orffennaf 31 y llynedd, meddai.
"Yn ychwanegol at y ffaith nad yw'r ymgeiswyr yn cael eu llywodraethu gan y Rheolau Ymddygiad (CCS), dadleuir bod cymhwyso'r rheolau hyn a'r cosbau sy'n cyd-fynd â hwy yn niweidiol iawn iddynt.
"Yn ddarostyngedig i'r ymchwiliad hwn o dan Reolau Ymddygiad CCS, byddai'r awdurdodau ymatebol (awdurdodau) mewn perygl difrifol o gymryd mesurau gorfodol yn eu herbyn, gan gynnwys trwy atal yr ymgeiswyr trwy gydol yr ymchwiliad; gostwng y dosbarth cyflog, y radd neu eu safle i lefel is am gyfnod penodol (...). Ymddeoliad gorfodol, diswyddo neu ddiswyddo ", meddai'r ddeiseb.
Mae'n ychwanegu y bydd athrawon yn dioddef rhagfarn ddifrifol, yn ystod yr achos ac o ganlyniad i'r dedfrydau olaf y gellir eu gosod arnynt.
Penododd y ple JNU, ei is-ganghellor a'i gofrestrydd yn bartïon i'r achos.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf (yn Saesneg) ymlaen AMSERAU INDIA