I'r blogiwr, mae gwisgo sgertiau byr ar ôl blynyddoedd 50 yn wych, mae ei chefnogwyr yn cytuno'n llwyr!

Mae gwybod sut i edrych yn chwaethus a chwaethus bob amser nid yn unig yn seiliedig ar ddysgu tueddiadau newydd, ond hefyd ar eich dadansoddiad eich hun, sef y mwyaf priodol ar gyfer sefyllfa benodol a sut i gyfuno gwahanol elfennau. Argymhellir yn arbennig i ferched hŷn na 50 fod yn wyliadwrus wrth geisio edrych yn iau nag y maent oherwydd ei bod yn hawdd iawn ei gorwneud pethau.

Mae yna rai stereoteipiau o ran y dillad na ddylai menywod eu gwisgo cyn gynted ag y byddant yn cyrraedd 35 oed. Er enghraifft, crysau-t gyda dywediadau, topiau cnwd, printiau trofannol a choesau printiedig llewpard.

Mae'r rhestr hon hefyd yn cynnwys miniskirts. A daeth y dilledyn hwn yn destun trafodaeth animeiddiedig ar y Rhyngrwyd. Rhannodd blogiwr, canwr a chynhyrchydd Rwsiaidd 42, Inna Malikova, ei siom tuag at sylwadau ar luniau “amhriodol” a dadlennol o’i thudalen Instagram.

Yn ogystal â barnu menywod yn gyffredinol dros flynyddoedd 40 sydd eisiau gwisgo, dyweder, gwisg gyda gwddf neu miniskirt hardd, mae cymdeithas hefyd wedi meithrin rhai tabŵs amdani.

Rwy'n cytuno y dylid cael terfynau a bod yn rhaid parchu estheteg yn anad dim. Rwy'n eithaf ceidwadol fy hun. Ond pan mae'n gytûn, pam ddylai menywod ddod o hyd i esgusodion i gyfiawnhau eu dewisiadau neu ildio'r rhyddid i'w gwneud? Ar ben hynny, nid wyf yn deall pam y daw'r holl negyddiaeth hon gan fenywod eraill.

Diolchodd cefnogwyr y blogiwr poblogaidd iddi am fynd i'r afael â'r pwnc hwn a'i gefnogi.

@taran_tan9:

Rwy'n cytuno â phopeth rydych chi'n ei ddweud. Mae'ch rhieni'n ffodus i gael merch mor brydferth a deniadol sy'n poeni amdanyn nhw.

@mekshun5138:

Rwy'n cytuno'n llwyr. Mae menywod bob amser yn genfigennus o'i gilydd, felly maen nhw'n barnu eraill.

@zalomovaolga:

Roeddwn i bob amser yn meddwl, “Pam trafferthu ymarfer corff i gael coesau neis os ydych chi am eu cuddio beth bynnag?” Mae hynny'n wirion, ynte? Gwneir coesau main hardd i'w dangos i'r byd, rydych chi'n ddigon beiddgar i'w wneud!

Beth yw eich barn am hyn? Allwch chi wisgo miniskirts os ydych chi'n 50 oed neu'n hŷn? Allwch chi wisgo ffrogiau tynn? Os gwelwch yn dda, rhannwch eich meddyliau yn y sylwadau isod.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf FABIOSA.FR