Dyma sut i golli pwysau yn naturiol heb fynd ar ddeiet - IECHYD PLUS MAG

I gael gwared ar eich bunnoedd yn ychwanegol, cewch eich temtio yn aml i droi at ddeiet cyfyngol neu chwaraeon gormodol. Fodd bynnag, mewn cyd-destun lle mae bwyd yn chwarae rhan amlwg wrth ddiogelu'r sffêr cymdeithasol, mae'n anodd cyfyngu'ch hun i raglen fwyd benodol.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf HEALTH PLUS MAGAZINE