Dyma'r pedwar lle y gallai stiliwr asteroid NASA lanio - BGR

Ar hyn o bryd mae llong ofod OSIRIS-REx NASA yn llusgo o amgylch yr asteroid o'r enw Bennu. Mae wedi bod yn fisoedd, yn tynnu lluniau ac yn ysgubo wyneb yr asteroid i gael gwell syniad o'r peryglon y gallai'r stiliwr eu hwynebu pan fydd yn taro'r ddaear yn y pen draw.

Nawr, ar ôl sganio pob modfedd sgwâr o'r graig enfawr hon, mae NASA wedi culhau ar safleoedd glanio posib i ddim ond pedwar ymgeisydd . Mae pob un o'r pedwar smotyn yn gymharol ddeniadol, heb lawer o falurion mawr, ond mae gan y tîm gwyddoniaeth waith i'w wneud o hyd cyn y gallant wneud yr alwad olaf.

Pan lansiwyd y genhadaeth am y tro cyntaf, roedd NASA o'r farn bod pethau'n mynd yn dda. i symud ymlaen yn gyflymach nag y gwnaethant. Pan gyrhaeddodd y stiliwr Bennu, darganfu fod yr asteroid mewn gwirionedd yn llawer mwy "anniben" nag y gallai rhywun fod wedi'i ddyfalu, gyda malurion wedi'u gwasgaru ar hyd a lled yr wyneb. Mae hyn wedi cymhlethu'r chwilio am safle cyswllt priodol.

Y nod yn y pen draw erioed oedd adfer samplau o ddeunydd asteroid a'i anfon yn ôl i'r Ddaear. Mae'n anodd dewis ble i gymryd y sampl hon oherwydd gofynion y system casglu sampl llongau gofod. Rhaid i'r deunydd fod yn llai nag un fodfedd, fel arall ni fydd y stiliwr yn gallu ei ddal, ond mae'n ymddangos bod y pedwar safle glanio posib yn cynnig deunydd addas.

"Roedden ni'n gwybod bod Bennu yn mynd i'n synnu, felly rydyn ni'n barod am beth bynnag y gallwn ni ddod o hyd iddo," meddai prif ymchwilydd OSIRIS-REx, Dante Lauretta, mewn datganiad. "Fel mewn unrhyw genhadaeth archwilio, mae delio â'r anhysbys yn gofyn am hyblygrwydd, adnoddau a dyfeisgarwch. Dangosodd tîm OSIRIS-REx y nodweddion hanfodol hyn i oresgyn yr annisgwyl yn ystod y cyfarfod gyda Bennu. "

O'r fan honno, bydd y tîm yn culhau'r detholiadau i ddau, yna'n hedfan dros yr olygfa i ddewis y safle casglu sampl. . Ni fydd y symudiad hwn yn digwydd tan y flwyddyn nesaf, a bydd y daith yn ôl i'r Ddaear yn cymryd tair blynedd arall, felly ni fyddwn yn cael unrhyw ddarn asteroid Bennu cyn diwedd y flwyddyn 2023 ar y cynharaf.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf (yn Saesneg) ymlaen BGR