Chad: Mae dynes o Kamikaze yn lladd chwech o bobl yng ngorllewin y wlad - JeuneAfrique.com

Lladdwyd chwech o bobl mewn ymosodiad a gyflawnwyd ar nos Fawrth i Ddydd Mercher Awst 14 gan ddynes kamikaze a oedd yn gysylltiedig â Boko Haram yng ngorllewin Chad, meddai swyddog o fyddin Chadian.

"Tua un o'r gloch y bore, aeth bomiwr hunanladdiad benywaidd, aelod o Boko Haram, i mewn i gwrt pennaeth trefgordd Tatafiromou, lle taniodd ei chyhuddiad gan ladd pobl 6, gan gynnwys milwr," meddai'r swyddog uchel ei safle hwn. byddin Chadian dan orchudd anhysbysrwydd.

Digwyddodd y bomio hunanladdiad yn is-ragdybiaeth Kaïga-Kindjiria, a leolir yn nhalaith Lake, lle mae'r grŵp jihadistiaid wedi cynyddu ymosodiadau ers dechrau'r flwyddyn.

Targedodd byddin Chadian yn arbennig

Arweiniodd yr ymosodiad at sawl anaf, yn ôl swyddog y fyddin, na allai nodi'r nifer. Cadarnhawyd adroddiad yr ymosodiad gan bennaeth corff anllywodraethol lleol, a oedd hefyd yn well ganddo aros yn anhysbys am resymau diogelwch.

Ers Mehefin 2018, rhanbarth Lake Chad yw lleoliad ymosodiadau o'r newydd a briodolir i Boko Haram. Y rhan fwyaf ohonyn nhw wedi'i anelu at swyddi byddin Chadian.

Ar ddiwedd mis Mawrth, Roedd milwyr Chadian 23 wedi cael eu lladd yn yr ymosodiad ar ganolfan ddatblygedig ar lan ogledd-ddwyreiniol y llyn. Arweiniodd ymosodiad arall gan Boko Haram ar Fehefin 21 hefyd at farwolaeth o leiaf filwyr 11 Chadian.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf AFRICA IFANC