India: Eiriolwr 'Ram Lalla' yn tynnu ar alwad Cyngor Sunni i Brofi Teml a Ddinistriwyd ar gyfer Babri Masjid | Newyddion India

NEW DELHI: Cyngor Sunni Waqf yn Apelio yn erbyn Bwrdd Sun Waqf Babri Masjid Dywedodd bwrdd ymddangosiad Ram Lalla wrth y Goruchaf Lys fod hyd yn oed cyngor Shiite wedi dweud bod y deml wedi’i dymchwel. ar gyfer adeiladu'r mosg ar y safle sy'n destun dadl.
Saith deg un o flynyddoedd ar ôl colli brwydr gyfreithiol dros eiddo Babri Masjid, fe wnaeth bwrdd cyfarwyddwyr Shia Waqf Uttar Pradesh apelio i’r Goruchaf Lys yn 2017 i herio gorchymyn llys lle cyntaf Dywedodd 30 Mawrth 1946, fod y mosg yn eiddo i fwrdd cyfarwyddwyr Sunni Waqf. Mae'n ddiddorol nodi bod y comisiwn wedi cyfaddef yn ei ddeiseb fod Babri Masjid wedi'i hadeiladu ar ôl dinistrio teml yno.
Yn ei apêl, dadleuodd y siambr fod llys yr achos wedi gwneud camgymeriad difrifol wrth nodi bod Sunni Waqf yn berchen ar Babri Masjid, y mosg yn cael ei adeiladu gan Fwslim Shia. Yn erbyn y canfyddiad eang bod y mosg wedi'i adeiladu gan yr ymerawdwr Mughal Babur, dywedodd y cyngor iddo gael ei adeiladu gan ei weinidog Abdul Mir Baqi, Mwslim Shiite, gyda'i arian ei hun a hawliodd yr hawl i eiddo. dymchwelodd y mosg. Babur yn Fwslim Sunni.
"Efallai y byddai Babur wedi gorchymyn i Baqui adeiladu mosg, dewisodd Baqui y safle ac ar ôl dymchwel y deml, fe adeiladodd y mosg a'i gysegru i'r duw, gan greu Shia Waqf," meddai'r comisiwn. yn ei apêl a fydd hefyd yn cael ei glywed gyda deisebau eraill ar yr anghydfod tir Ayodhya .
Gan gyfeirio at yr apêl, dywedodd y prif gwnsler CS Vaidyanathan, a oedd yn ymddangos ar ran Ram Lalla, wrth banel pum barnwr dan arweiniad llywydd y Goruchaf Lys Ranjan Gogoi a gadarnhaodd ei draethawd ymchwil fod Babri Masjid wedi'i adeiladu ar ôl dymchwel teml ar y safle yr oedd anghydfod yn ei gylch.
"Er i Babur orchymyn adeiladu mosg, y wakif yw'r un sy'n creu'r waqf mewn gwirionedd trwy ei gysegru i Dduw. Yn yr achos presennol, wrth gwrs, adeiladwyd y mosg gan Baqi gyda'i gronfeydd. Dim ond am bump i chwe diwrnod yr arhosodd Babur yn Ayodhya, tra cymerodd y gwaith o adeiladu mosg yn hirach (dymchwel y deml ac adeiladu mosg). Nid oedd llys yr achos yn deall nad oedd y ffaith syml o adeiladu mosg yn gwneud y person hwn yn ymgorfforiad o Wakif. Efallai bod Babur wedi gorchymyn Baqi i adeiladu mosg, ond dewisodd Baqi y safle a dymchwel y deml ac adeiladu'r mosg, "meddai'r comisiwn.
Roedd y cwnsler yn ei affidafid ar anghydfod Ayodhya ag SC ar anghydfod Ayodhya hefyd yn ffafriol i gael gwared â mosg y tir yr oedd anghydfod yn ei gylch i ddod â heddwch i hen frwydr gyfreithiol 70, gan ildio’i hawliad ar y tir yn ymarferol. Dadleuodd y gallai’r mosg gael ei adleoli o “fan geni uchaf ei barch Maryada Purushottam Sri Ram” mewn ardal lle mae Mwslemiaid gerllaw, er mwyn dod â’r gwrthdaro dros berchnogaeth 2,77 ar erwau o dir y mae’r Roedd Hindwiaid yn cael ei ystyried yn fan geni'r Arglwydd Ram.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf (yn Saesneg) ymlaen AMSERAU INDIA