Gwnaeth Facebook hefyd i'ch sgyrsiau sain wrando ar fodau dynol

Er mwyn i'n cynorthwywyr llais digidol a'n algorithmau deallusrwydd artiffisial ddeall yr hyn sy'n cael ei ddweud, mae angen perffeithio systemau adnabod lleferydd. Mae'n mynd trwy astudiaeth ddynol o'n sgyrsiau. Weithiau er anfantais i breifatrwydd.

Facebook yn ymddangos yn methu â dianc rhag sgandalau preifatrwydd defnyddwyr. Ar ôl y darganfyddiadau am Apple, Google, Amazon a Microsoft sydd wedi gwneud sgyrsiau sain i drydydd partïon dynol, tro’r rhwydwaith cymdeithasol mwyaf ar y blaned bellach yw cael ei phinio am yr un rheswm. yn adroddiad Bloomberg, rydym yn dysgu bod y rhwydwaith cymdeithasol Facebook wedi talu contractwyr trydydd parti a'u cenhadaeth oedd trawsgrifio sgyrsiau sain defnyddwyr. Cadarnhaodd cawr Parc Menlo y peth a datgan ei fod wedi rhoi’r rhaglen ar stop.

Chwaraeodd Facebook hefyd eich sgyrsiau sain i drydydd partïon dynol

Yn ôl datganiad a ryddhawyd gan y cwmni mewn ymateb i'r adroddiadau: "yn union fel Apple a Google, gwnaethom oedi'r broses o ddadansoddi pobl o gynnwys sain dros wythnos yn ôl."Ac ychwanegwch fod y defnyddwyr dan sylw wedi actifadu'r opsiwn yn benodol yn Facebook Messenger gan ganiatáu i'r trawsgrifiad hwn o sgyrsiau sain gan drydydd partïon dynol, hyn er mwyn gwella dealltwriaeth algorithmau trwy ddeallusrwydd artiffisial.

i wella ei algorithmau adnabod lleferydd

Fe wnaeth Facebook hefyd yn glir bod pob sgwrs yn anhysbys. Anodd dychmygu bod hyn yn ddigon i dawelu ofnau defnyddwyr y trosglwyddwyd eu trafodaethau i ddieithriaid anhysbys. Yn sicr nid cwmni Menlo Park yw'r unig un yn y sefyllfa hon. Wrth i'r datganiad gofio, mae Apple hefyd wedi'i gyhuddo o drawsgrifio sgyrsiau Siri i wella cywirdeb ei algorithmau. Mae'n drueni i gwmni sy'n brolio gwneud preifatrwydd ei ddefnyddwyr yn flaenoriaeth. Roedd cwmni Cupertino wedi ymateb yn gyflym trwy atal y rhaglen yn dilyn y datgeliadau hyn. A chyhoeddi dyfodiad opsiwn sydd ar ddod i ddynodi cyfranogiad yn y rhaglen hon yn benodol.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.begeek.fr/facebook-aussi-a-fait-ecouter-vos-conversations-audio-a-des-humains-325258