Mae'n talu am astudiaethau meddygol merch ifanc mewn angen: 11 flynyddoedd yn ddiweddarach, mae hi'n achub ei bywyd

Mae yna gyfrinach bywyd syml y mae pobl yn aml yn ei anghofio neu'n ei anwybyddu'n llwyr: pan fyddwch chi'n rhoi rhywbeth mewn ffordd hollol anhunanol, mae'n debygol iawn eich bod chi'n cael rhywbeth yn ôl. Ac er bod rhai pobl o'r farn mai brawddeg syml yn unig ydyw, mae dyn yn barod i warantu bod hyn yn wir.

Mae'n talu am astudiaethau meddygol merch ifanc mewn angen: 11 flynyddoedd yn ddiweddarach, mae hi'n achub ei bywydpinholeimaging / Shutterstock.com

Mae stori hynod ddiddorol dyn a gafodd ei achub gan feddyg yr oedd wedi ei helpu dros 10 flynyddoedd yn ôl wedi gwneud y wefr ar rwydweithiau cymdeithasol yn ddiweddar

Roedd y dyn wedi helpu merch o’r enw Tam Ling yn 2008, yn dilyn daeargryn yn rhanbarth Sichuan yn China a effeithiodd arni hi a’i theulu.

Dinistriwyd eu tŷ gan y daeargryn a Tam Ling, fel henuriad o'r brodyr a chwiorydd, yn gorfod gofalu am ei ddwy chwaer fach oherwydd bod gan ei dad handicap a'i fam yn sâl.

Mae'n talu am astudiaethau meddygol merch ifanc mewn angen: 11 flynyddoedd yn ddiweddarach, mae hi'n achub ei bywydmTaira / Shutterstock.com

Cyfarfu’r dyn, o’r enw Zheng Hua, â Ling ac roedd yn teimlo empathi tuag ati: roedd ei sefyllfa yn ei atgoffa o’i blentyndod ei hun. Fe wnaeth nid yn unig ei gynghori i gofrestru mewn ysgol feddygol ond talodd hefyd am ei astudiaethau ac astudiaethau ei ddwy chwiorydd, yn ogystal â rhoi arian poced iddynt.

Mae'n talu am astudiaethau meddygol merch ifanc mewn angen: 11 flynyddoedd yn ddiweddarach, mae hi'n achub ei bywydJ Paulson / Shutterstock.com

Un mlynedd ar ddeg yn ddiweddarach, llwyddodd Tam Ling, a ddaeth yn optometrydd, i ddychwelyd y ffafr i Hua trwy achub ei bywyd.

Ar ôl dysgu bod y dyn a oedd wedi ei helpu amser maith yn ôl yn dioddef o ymlediad yr ymennydd ac y byddai'n cael ei drosglwyddo i'r ysbyty lle'r oedd hi'n gweithio, paratôdd Ling bopeth iddo.

Mae'n talu am astudiaethau meddygol merch ifanc mewn angen: 11 flynyddoedd yn ddiweddarach, mae hi'n achub ei bywyd© sohu.com

Cynorthwyodd ef yn y broses dderbyn, llofnododd y papurau a hyd yn oed fynd gydag ef i'r holl arholiadau angenrheidiol.

Hua yn cyfaddef:

11 flynyddoedd yn ôl, rhoddais hi yn yr ysgol feddygol. Un mlynedd ar ddeg yn ddiweddarach, arbedodd fy mywyd! Roeddwn i eisiau rhannu'r stori hon i annog pobl i ddangos caredigrwydd!

Mae'n talu am astudiaethau meddygol merch ifanc mewn angen: 11 flynyddoedd yn ddiweddarach, mae hi'n achub ei bywydTom Wang / Shutterstock.com

Mae'r stori deimladwy hon yn profi y bydd pob peth bach rydyn ni'n ei wneud, pob gwên rydyn ni'n ei gynnig, pob math o gariad a phob gweithred o garedigrwydd bob amser yn eiddo i ni. Gwnewch gais i ddod â rhywbeth positif i'r byd hwn!

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf FABIOSA.FR