Daw cenhadaeth ESA Mars i ben ar ôl yr ail brawf parasiwt - BGR

Nid yw'n hawdd anfon llong ofod ar y blaned Mawrth, ond mae ei rhoi ar y blaned goch heb wneud crater yr un mor anodd. Mae Asiantaeth Ofod Ewrop yn gwybod hyn yn dda iawn ac prawf parasiwt diweddar cododd gwestiynau difrifol ynghylch a fyddai cenhadaeth ExoMars 2020 yn aros yn unol â'r amserlen.

Roedd prawf blaenorol ar ddiwedd mis Mai yn ymddangos yn addawol ond yn y pen draw fe'i hystyriwyd yn fethiant oherwydd y difrod a ddioddefodd y ddau barasiwt mawr a fydd yn gwneud y rhan fwyaf o'r gwaith. Roedd y prawf olaf hwn yn cynnwys dyluniad wedi'i ddiweddaru o'r system parasiwt, ond roedd y broblem yn peri iddo eto.

Mae gan yr ExoMars 2020 Lander system parasiwt gymhleth sy'n defnyddio yn ei drefn i arafu'r genhadaeth a chaniatáu glanio llyfn. cyrraedd wyneb Martian. Mae dau barasiwt mawr yn cael eu tynnu un ar ôl y llall gan gwympiadau peilot llai, cyfanswm o bedwar parasiwt yn cael eu defnyddio yn olynol.

Roedd prawf mis Mai wedi'i seilio'n fras, gyda'r pedwar boncyff yn y drefn gywir, ond cafodd y ddau brif gefnffordd eu difrodi ar hyd y ffordd. Roedd yr un peth yn wir am y gyfres brawf newydd, ond mae ESA yn nodi ei bod yn ymddangos bod y difrod wedi digwydd cyn i'r llithren lawn gael ei chwyddo'n llawn.

"Mae'n siomedig nad yw'r addasiadau dylunio rhagofalus a gyflwynwyd o ganlyniad i anghysondebau'r prawf diwethaf wedi ein helpu i basio'r ail brawf, ond fel bob amser, rydym yn parhau i ganolbwyntio ac rydym yn gweithio i ddeall a chywiro'r diffyg felly i’w lansio y flwyddyn nesaf, "meddai François Spoto, ESA, mewn datganiad. "Rydym wedi ymrwymo i ddefnyddio system sy'n gallu cyflawni ein llwyth tâl yn ddiogel i wyneb y blaned Mawrth er mwyn cyflawni ei genhadaeth wyddonol unigryw."

Bydd tîm ExoMars 2020 nawr yn ailafael yn ei waith ac yn ceisio dylunio datrysiad. i'r broblem. Mae'r lander a'r crwydro sy'n cyd-fynd ag ef yn beiriannau cadarn, ond byddai glanio gorfodol yn amlwg yn achosi stop sydyn o'r hyn yr oedd yr ESA wedi'i gynllunio ar gyfer y genhadaeth.

Gyda'r genhadaeth wedi'i hamserlennu i'w lansio ddiwedd mis Gorffennaf neu ddechrau mis Awst 2020, bydd angen ychydig o lwc ar ESA i sicrhau y bydd y dyddiad yn system parasiwt cwbl weithredol a phrofedig.

Ffynhonnell Delwedd: NASA / JPL-Caltech / MSSS

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf (yn Saesneg) ymlaen BGR