Bepc 2019: Bugail o 52 mlynedd ymhlith yr ymgeiswyr

Ymhlith y miloedd hyn o fyfyrwyr mae canllaw crefyddol, gweinidog Behi Koffi, 52.

Mae disgyblion 439.529 o ddosbarthiadau 3e, ers dydd Llun 17 Mehefin 2019, yn wynebu'r arholiadau ysgrifenedig o gylch Brevet d'études du 1er (Bepc). Maent yn cyfansoddi mewn gwahanol bynciau ar gyfer cael y diploma hwn sy'n caniatáu pedair blynedd (4) o astudiaethau yn y cylch cyntaf. Ymhlith y miloedd hyn o fyfyrwyr, mae yna arweiniad crefyddol, Pastor Behi Koffi, yn ôl athro a ymunodd dros y ffôn yn y fan a'r lle.

Oed 52, ef yw uwch weinidog Eglwys Bedyddwyr Rhydd Efengylaidd Tanda. Ers dydd Llun, mae dyn Duw, fel "ei blant a'i wyrion", yn digwydd y tu ôl i un o lannau Ysgol Uwchradd fodern Tanda, i gael y profion ysgrifenedig. Os oedd yn chwilfrydedd yn yr ysgol uwchradd ar ddechrau'r profion, nid yw bellach ers dydd Iau 20 Mehefin 2019, lle daeth yn gyfarwydd â'r myfyrwyr yn ei ddosbarth ac yn ei ganolfan arholiadau. Yn un o gwestiynau un o'r arholwyr, atebodd dyn Duw trwy gadarnhau ei fod yn her iddo roi ei hun i gael y Bepc yn 52 mlynedd. "Os byddaf yn ei gael, bydd yn fodel ar gyfer hen bobl eraill ac i'r ffyddloniaid a fydd hefyd yn ddigon dewr i wynebu'r archwiliad hwn, trwy gyfansoddi fel ymgeiswyr am ddim. A hyn, heb embaras wrth ymyl eu plant a'u hwyrion, "atebodd i'w oruchwylydd. Mae Pastor Behi Koffi hefyd yn honni ei fod wedi penderfynu eistedd ar gyfer yr arholiad hwn er mwyn gwella ei wybodaeth. "Mae gwella gwybodaeth trwy ddiplomâu yn helpu llawer i ddeall ac esbonio'r peth ysbrydol," meddai. Nid yw'r canllaw crefyddol, sy'n bwriadu cychwyn ar heriau eraill, yn stopio yno. Ar ôl y Bepc, mae'n bwriadu wynebu'r fagloriaeth mewn ychydig flynyddoedd.

ffynhonnell: http://www.linfodrome.com/societe-culture/49091-bepc-2019-a-pasteur-de-52-ans-parmi-les-candidats