Cynghrair Pencampwyr Affricanaidd: bydd y rownd derfynol yn cael ei hail-gyflwyno ar sail niwtral

Roedd Esperance Tunis wedi cael ei goroni ar ddiwedd y rownd derfynol a oedd yn troi'n ffiasgo.

Bydd coes dychwelyd Cynghrair y Pencampwyr Affricanaidd rhwng Esperance Tunis a Wydad Casablanca yn cael ei hail-chwarae o'r diwedd ar ôl y CAN-2019. Gwrthododd y clwb Moroco ddod â'r gêm i ben ar ôl herio penderfyniad cyflafareddu.

Bydd wedi cymryd bron i ddau ddiwrnod o gyfarfodydd i Gydffederasiwn Pêl-droed Affricanaidd (CAF) benderfynu, dydd Mercher 5 Mehefin, ar ffiasgo dychweliad terfynol Cynghrair Pencampwyr Pêl-droed Affrica. Bydd y gêm, a roddodd Espérance de Tunis a Wydad Casablanca ar y llinell ddydd Gwener diwethaf, yn cael ei hailchwarae'n llawn ar ôl CAN-2019cyhoeddi corff llywodraethu pêl-droed Affricanaidd.

Penderfyniad a fydd yn sicr yn achosi rhywfaint o densiwn ar ochr y Tiwnis, ers coroni Esperance Tunis ddydd Gwener diwethaf, ar ôl i gyfarfod darfu ar funud chwarae 58e, tra arweiniodd Tunisiaid 1 i 0 1-1 un ffordd). Mae'r clwb eisoes wedi dweud nad oedd yn bwriadu stopio yno.

Gweler y ddelwedd ar Twitter

Gobaith Tunis 💯

@ESTuniscom

Mae'r penderfyniad i ailchwarae'r ffurflen derfynol ar dir niwtral yn annerbyniol. y yn cael ei atafaelu.

Ni ellid cwblhau'r rownd derfynol wrth i chwaraewyr Wydad wrthod dychwelyd i'r gêm wrth iddynt sgorio gôl a gafodd ei hanilysu gan y dyfarnwr Gambama Gambama yn y pen draw. Roedd y chwaraewyr Moroco wedi gofyn i'r dyn mewn du ei fod yn ymgynghori â'r cymorth fideo (VAR), yn ofer.

Cosb ddwbl ar gyfer ES Tunis

Ar ôl toriad o awr a hanner, chwalwyd diwedd y gêm yn y pen draw heb i'r gêm ailddechrau ac roedd y ES Tunis wedi derbyn tlws yr enillydd, i'r stupor cyffredinol.

Felly, ystyriwyd bod y penderfyniad hwn i ailchwarae'r ffurflen derfynol, sy'n fwy ar dir niwtral, yn gosb ddwbl i gefnogwyr Esperance Tunis. Dywedodd rhai, a oedd wedi ymgynnull ym Mharis o flaen y man lle cynhaliwyd pwyllgor gweithredol y FfAC, "eu dicter," adroddodd ein gohebydd Benoît Perrochais arbennig, a nododd hefyd fod gan yr heddlu aeth ymlaen i "rai jetiau o nwy rhwygo" i dawelu'r ysbrydion.

Heblaw am adlam arall erbyn hynny, bydd y dychweliad terfynol o'r Gynghrair Pencampwyr Affricanaidd sydd eisoes yn hanesyddol yn cael ei chwarae ar ôl y XWUM Gorffennaf, ers rownd derfynol y Cwpan Affricanaidd y Cenhedloedd yn digwydd ar y dyddiad hwnnw.

Gweler y ddelwedd ar Twitter

Patrick Juillard

@PatrickJuillard

La @CAF_Online Penderfynodd ail-chwarae'r ffurflen derfynol yng Nghynghrair y Pencampwyr ar dir niwtral. Penderfyniad amheus, sy'n gosod cynsail peryglus, yn gwobrwyo ymddygiad anghymarus ac yn cydnabod y syniad eang o lywyddiaeth sydd dan ddylanwad.