Camerŵn - Gŵyl Ieuenctid: myfyrwyr o orymdaith y Gogledd-orllewin a'r De-orllewin yn Figuil (Gogledd)

Caniataodd orymdaith y Diwrnod Cenedlaethol Ieuenctid a drefnwyd yn ardal Figuil werthfawrogi amrywiaeth ysgolion a thalent plant yn y rhan hon o'r wlad.

"I gael cynnig cyntaf, mae'n feistr strôc! Llongyfarchiadau i holl bwyllgor trefnu'r orymdaith yn ardal Ffiguil! " Mae Henri Nicolas Owono Mbarga wedi mynegi ei foddhad ar ddiwedd gorymdaith yr ŵyl ieuenctid ddydd Llun yn Ffiguil. Diolch i gyfraniad gwych myfyrwyr, dysgwyr o ganolfannau hyfforddi a phobl ifanc, darganfuodd y cyhoedd a gasglwyd yn lle des fêtes de Figuil ysblander map yr ysgol o'r ardal. Wedi'i animeiddio gan gariad y famwlad, roedd y plant yn dychryn o flaen yr awdurdodau a gwahoddwyd gwesteion i'w dathlu.

Am y tro cyntaf, mae'n feistr strôc! Bydd y ddefod wedi cael ei barchu ynglŷn â'r solemniaeth a'r hynodion a arsylwyd. Mae'r nifer o dorffeydd sy'n dod allan o'r gwahanol gymdogaethau wedi gwerthfawrogi ansawdd a brwdfrydedd y rhedegwyr. Mae gwisgoedd priodol, caneuon gwladgarol, teclynnau, negeseuon poenus i gyd yn elfennau o swynau a brofir gan y cyhoedd.

"Wrth siarad am arloesiadau roedd gennym y symudiadau cyffredinol. Mae'n amser hir ers i'r symudiadau cyffredinol ddiflannu o'r orymdaith. Fe wnaethom ymgymryd â'r her o ailgyflwyno hyn yn y parêd o'r rhifyn 53 e hwn ac roedd yr oedolion yn ei werthfawrogi, "yn disgrifio cynrychiolydd dosbarth addysg ieuenctid a dinesig Ffiguil.

Y peth newydd mewn cyd-destun cymdeithasol amserol yn Camerŵn, a gafodd bobl ifanc o ardal Ffigur baneri oddi wrth yr awdurdodau. Hefyd, bu myfyrwyr o'r Gogledd Orllewin a'r De Orllewin a ddewiswyd ar gyfer eu cydweithrediad yn elwa o gefnogaeth y Prif Dir a phenaethiaid sefydliadau Ffiguil yn rhanbarth y Gogledd.

Mae Henri Nicolas Owono Mbarga, is-ragfeddyg yr ardal, o'r farn na all unrhyw ardal yn y wlad hawlio i'r datblygiad hyd nes nad yw addysg y plant yn sicr: "mae'r poblogaethau'n fy nghefnogi i adsefydlu ystafelloedd o dosbarth yn Ffiguil a'r is-ragfeddygaeth a phreswylfa'r Is-Refferendwm. Rwy'n fodlon oherwydd bod poblogaethau Ffiguil yn deall yr hyn y mae'r awdurdodau cyhoeddus yn ei ddisgwyl o'r datganoli ", yn nodi'r prif dir o flaen y wasg.

Gan y gweithredoedd hyn, mae'r awdurdod gweinyddol yn dod â'i gyffwrdd â hyrwyddo addysg. Mae gweithredu sy'n atgoffa pobl o ardal Ffiguil fod angen cymryd rhan weithredol mewn gweithgareddau datblygu ym mhob un o'i ffurfiau. Yn yr ystum hon, mae hefyd yn olrhain y ffordd i ddatganoli, sy'n pwysleisio cyfranogiad y boblogaeth wrth reoli eu materion.

Par Félix Swaboka yn Garoua | Actucameroun.com

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://actucameroun.com/2019/02/12/cameroun-fete-de-la-jeunesse-des-eleves-originaires-du-nord-ouest-et-du-sud-ouest-defilent-a-figuil-nord/