Etholiad arlywyddol yn Senegal: Bydd # SunuDebat yn cael ei gynnal ar Chwefror 21 - JeuneAfrique.com

Mae'r ymgyrch # SunuDébat, a lansiwyd ddechrau mis Ionawr gan rai dinasyddion Senegal ar rwydweithiau cymdeithasol, diwedd wedi dwyn ffrwyth: trafodaeth ar y teledu rhwng ymgeiswyr arlywyddol ar ddydd Iau Chwefror 21. Dim ond Macky Sall yn dal i wrthod cymryd rhan.

Am y tro cyntaf yn hanes Senegal, bydd dadl ar y teledu yn gwrthwynebu ymgeiswyr ar gyfer llywydd. Mae'r 2STV cadwyn teledu preifat, radio a'r safle Seneweb Iradio wedi cytuno i wyntyllu y sioe SunuDébat yn cael ei gynnal ar ddydd Iau Chwefror 21 72 oriau gyda'r nos cyn y rownd gyntaf o etholiadau arlywyddol ar Chwefror 24 #.

Mae pedwar ymgeisydd gwrthbleidiau - El Hadji Issa Sall Madicke Niang Ousmane Sonko a Idrissa Seck - wedi cadarnhau eu presenoldeb yn y ddadl hon, yn wahanol i'r llywydd mynd allan, Macky Sall.


>>> DARLLEN - [Tribune] Arlywyddol yn Senegal: pam # SunuDebate?


Mae agweddau'r ddadl deledu hon nas cyhoeddwyd yn dal i gael eu cwblhau. Dylai'r cyfnewidiadau rhwng yr ymgeiswyr ddigwydd yn Wolof, fel eu bod yn cael eu deall gan fwyaf o Senegal. Bydd dau newyddiadurwr a safonwr ar y set i arwain y trafodaethau.

Mae themâu y ddadl yn cael eu gosod, yn arbennig gyda chymorth y Fforwm Sifil, cymdeithas sy'n ymroddedig i faterion dinasyddiaeth a llywodraethu da. Mae'r trefnwyr hefyd yn bwriadu mynd i'r afael â'r prif faterion a godwyd yn ystod yr wythnosau diwethaf gan ddefnyddwyr y Rhyngrwyd trwy'r hashtag # SunuDébat.

Twitter ar y teledu

Mae'r hasthag hwn, a lansiwyd ddechrau mis Ionawr ar Twitter gan Awa Mbengue, myfyriwr trydydd flwyddyn yn Sciences Po Paris, tyfodd yn gyflym ar rwydweithiau cymdeithasol Senegal.

Y syniad? Trefnu, fel y gwneir mewn llawer o wledydd eraill, ddadl wedi'i theledu rhwng yr amrywiol ymgeiswyr arlywyddol i fynd i'r afael â'u rhaglenni priodol yn erbyn pleidleiswyr.

Roedd Issa Sall Madicke Niang Ousmane Sonko a Idrissa Seck ddangosir yn gyflym eu diddordeb yn y ddadl hon, yn wahanol i Macky Sall. Ar Twitter, y Gweinidog Cwnselydd sy'n gyfrifol am gyfathrebu, El Hadj Kasse Hamidou, o'r farn nad oedd yr amodau ar gyfer dadl o'r fath yn cael eu bodloni, gan fod y "llifogydd o gam-drin geiriol" ac "yn hytrach yn anghwrtais am" gwrthwynebwyr .

"Mae'n wallgof i gyrraedd yno! Nawr rydym yn gobeithio y bydd y ddadl hon yn cael ei gynnal mewn gwirionedd, "Awa Mbengue yn ymateb. "Mae eisoes yn fuddugoliaeth fach i weld bod popeth yn cael ei roi ar waith. # Roedd SunuDébat yn gwisgo ieuenctid Senegaleg ar rwydweithiau cymdeithasol. Dengys hyn, pan fyddwch chi'n gwrando ar ieuenctid ac yn rhoi'r modd iddynt, y gallant wneud pethau gwych. "

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf AFRICA IFANC